Sol si Subsol

 

Prin sol se înţelege stratul superficial al scoarţei terestre rezultat în urma dezagregării şi alterării rocilor sub acţiunea factorilor de climă şi biologici care asigură viaţa organismelor.

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane.  De asemenea reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice.

Formarea solurilor este un proces complex, după cum complexe sunt constituţia şi funcţiile lor şi reflectă efectul factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici.

 

Legislaţie specifică