Radioactivitatea mediului

Informații generale

Radioactivitatea este proprietatea pe care o au nucleele atomice a unor elemente chimice de a se dezintegra, de a emite spontan radiaţii. Acesta este un fenomen natural ce se manifestă în mediu.

Radioactivitatea naturală, componentă de bază a mediului înconjurător, este determinată de prezenţa în mediu a substanţelor radioactive de origine terestră, la care se adaugă radiaţia cosmică.

Toate radiaţiile ionizante de origine terestră sau cosmică, constitue fondul natural de radiaţii care acţionează asupra organismelor vii şi care este variabil de la o zonă la alta.

Alături de radionuclizii naturali se mai găsesc în mediu şi radionuclizii artificiali, care au pătruns pe diferite căi : în urma testelor nucleare, a defecţiunilor instalaţiilor nucleare sau a deversărilor de la diverse instalaţii nucleare.

Din cauza efectelor pe care radiaţiile emise de substanţele radioactive îl au asupra omului, în toate ţările civilizate există un sistem de supraveghere a nivelului acestora.

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului - prezentare

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).

RNSRM funcţionează cu un număr de 37 Staţii de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în structura organizatorică şi administrativă a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului (APM), precum şi cu 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gamma absorbite în aer.

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Reșița - prezentare

SSRM Reşiţa din cadrul APM Caraş-Severin face parte din RNSRM şi sub coordonarea LNRR-ANPM, desfăşoară două programe de monitorizare a radioactivităţii mediului. Acestea sunt:

    Programul standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu (desfăşurat în mod unitar de către toate SSRM). Acest program se desfăşoară permanent şi urmăreşte evoluţia în timp a radioactivităţii factorilor de mediu.

   Programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic (desfășurat în zonele de influență a exploatărilor miniere uranifere din județul Caraș-Severin).    

    Analizele efectuate sunt: beta globale imediate şi întârziate şi determinarea debitului de doză gamma absorbite în aer. Acestea se efectuează pentru următorii factori de mediu: aer prin aerosoli, depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice, ape prin apă de suprafaţă, freatică şi potabilă, sol necultivat şi vegetaţie spontană.

Pentru aceste determinări se utilizează un sistem de numărare alfa şi beta în fond scăzut, cu detector dual fosfor.

Calculul activităţii probelor de mediu se face prin comparare directă între viteza de numărare a impulsurilor generate de o probă şi viteza de numărare a impulsurilor generate de o sursă etalon de activitate cunoscută.

Debitul dozei gamma absorbite în aer la 1m de sol se determină cu ajutorul unui sistem fix de măsurare şi anume o staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma şi a parametrilor meteo cu transmiterea datelor în timp real către LNRR-ANPM.

După determinarea activității specifice beta globale la SSRM Reşiţa probele de aerosoli, depuneri atmosferice și apă de suprafață se cumuleză lunar şi se expediază la alte SSRM din RNSRM pentru determinări gamma spectrometrice.

Deasemenea, probe de apă de suprafaţă (râul Bârzava) şi probe de precipitaţii atmosferice după  desfășurarea un program de prelevare și pregătire la SSRM Reşiţa se expediază lunar și la LNRR-ANPM pentru determinări beta spectrometrice (tritiu).

Obiectivele principale ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:

-  Detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelurilor de radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;

- Controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului, în acord cu cerinţele legale, şi limitele autorizate la nivel naţional;

-  Evaluarea dozelor încasate de populaţie ca urmare a expunerii suplimentare la radiaţii, datorate practicilor sau accidentelor radiologice;

- Urmărirea continuă a nivelurilor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

- Furnizarea de informaţii către public.

Scopul funcționării rețelelor

Fluxul de date în cadrul RNSRM include proceduri de verificare şi validare a datelor şi este stabilit astfel încât să asigure informarea promptă a factorilor de decizie, atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă.