Declaratii de avere si interese pentru anul 2022

Nr. crt.

Numele și prenumele

Declarații de avere și interese pentru anul 2022

1

Adăscăliței Ovidiu Lucian

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

2

Bădescu Nicoleta

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

3

Balcuș Sorin

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

4

Bojin Maria Adriana

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

5

Catalina Ciprian Alin

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

6

Cepeha Mihai Dănuț

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

7

Ciomaga Elena Marilena

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

8

Constantin Gabriela Liliana

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

9

Ghibuș Olga Viorica

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

10

Ianoși Mirela

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

11

Laieș Bogdana Stela

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

12

Petrica Georgeta Claudia

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

13

Pînzariu Narcisa

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

14

Plachi Iosif

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

15

Tepeneu Maria-Adreea

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

16

Roman Viorel

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

17

Sereș Petru Albert

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

18

Șoavă Roland Adorian

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

19

Someșan Florina Roxana

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

20

Stănoiu Delia Mona

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

21

Stîngu Oana Codruța

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

22

Varga Cristian

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

23

Tănăsie Florina Doina

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

24

Telescu Adriana

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

25

Vizitiu Ovidiu

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

26

Vodită Marius

Declarație de avere 2022

Declarație de interese 2022

   

    Roman Viorel - Declarație de interese - (30 de zile de la incetare)

    Roman Viorel - Declarație de avere - (30 de zile de la incetare)

    Cepeha Mihai Dănuț - Declarație de avere - (rectificativă)

   Catalina Ciprian Alin - Declarație de interese - (30 de zile de la incetare)

   Catalina Ciprian Alin Declarație de avere - (30 de zile de la incetare)

   Plachi Iosif - Declarație de interese - (30 de zile de la incetare)

   Plachi Iosif Declarație de avere - (30 de zile de la incetare)

 


Declaratii de avere si interese pentru anul 2021

Nr. crt.

Numele și prenumele

Declarații de avere și interese pentru anul 2021

1

Adăscăliței Ovidiu Lucian

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

2

Bădescu Nicoleta

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

3

Balcuș Sorin

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

4

Bojin Maria Adriana

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

5

Catalina Ciprian Alin

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

6

Cepeha Mihai Dănuț

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

7

Ciomaga Elena Marilena

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

8

Constantin Gabriela Liliana

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

9

Ghibuș Olga Viorica

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

10

Ianoși Mirela

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

11

Laieș Bogdana Stela

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

12

Petrica Georgeta Claudia

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

13

Pînzariu Narcisa

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

14

Plachi Iosif

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

15

Popescu Romulus Octavian

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

16

Roman Viorel

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

17

Sereș Petru Albert

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

18

Șoavă Roland Adorian

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

19

Someșan Florina Roxana

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

20

Stănoiu Delia Mona

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

21

Stîngu Oana Codruța

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

22

Stîngu Simona

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

23

Tănăsie Florina Doina

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

24

Telescu Adriana

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

25

Vizitiu Ovidiu

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

26

Vodită Marius

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

   

    Tepeneu N. Maria-Adreea - Declarație de interese - (30 de zile de la numire)

    Tepeneu N. Maria-Adreea - Declarație de avere - (30 de zile de la numire)

    Varga V. Cristian - Declarație de interese - (30 de zile de la numire)

    Varga V. Cristian - Declarație de avere - (30 de zile de la numire)

 


Declaratii de avere si interese pentru anul 2020

Despre Noi

 
 

 

                                                                                  str. Petru Maior nr.73                                          

                320111 Resita

                jud. Caras-Severin, Romania

                                      Telefon: +40 255 223053

                                                 +40 255 231526

                                                Fax: +40 255 226729
                                                E-mail: office[@]apmcs.anpm.ro
 
  Adrese de e-mail ale A.P.M. Caras-Severin:

 - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii: 

   Sef serviciu Marius Vodita: reglementari[@]apmcs.anpm.ro 

- Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

   Sef serviciu Petru Albert Sereș:  deseuri[@]apmcs.anpm.ro si arii.protejate[@]apmcs.anpm.ro 

- Serviciul Monitorizare si Laboratoare:

   Sef Serviciu - : monitorizare[@]apmcs.anpm.ro

Compartimentul Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane:  

  buget.finante[@]apmcs.anpm.ro si  juridic.resurse_umane[@]apmcs.anpm.ro

- Compartimentul Relatii Publice si  Tehnologia Informatiei

 - responsabil I.T. - Consilier Superior Sorin BALCUȘ

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice:

Ianosi Mirela e-mail: mirela.ianosi[@]apmcs.anpm.ro  tel: 0255 223053 sau tel. 0751-510380

 Organigrama APM Caras-Severin 

 

 

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin îndeplineşte atribuţiile  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.

 

                                                                                        Misiune

Misiunea Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin este de promovare a dezvoltării durabile prin prisma unui mediu curat, prin asigurarea regenerării resurselor şi a bunăstării oamenilor.

Astfel APM Caraș-Severin, trebuie să garanteze păstrarea unui mediu sănătos prin remedierea efectelor schimbărilor climatice, să conserve eficient biodiversitatea, patrimoniul natural şi antropic, să protejeze resursele de apă şi calitatea apei potabile, să monitorizeze, să evalueze şi să anticipeze calitatea factorilor de mediu.

Având în vedere dreptul oricărei persoane de a se bucura de un mediu curat şi sănătos punem, de asemenea, un accent deosebit pe conştientizarea problemelor de mediu, pe promovarea schimbărilor de comportament care încurajează dezvoltarea durabilă şi promovează  furnizarea de informaţii clare, accesibile, într-o manieră transparentă.

APM Caraș-Severin reprezintă instituția publică cu statut de serviciu public deconcentrat, cu responsabilități în domeniul protecției mediului și promovează în mod democratic dezvoltarea durabilă a mediului. 

Vrem să asigurăm o calitate a mediului care să fie demnă de a fi lăsată moştenire generaţiilor viitoare.

                                                                              Context legal

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin este instituţia de specialitate a administraţiei publice locale, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului la nivelul județului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

                                                                              Responsabilităţi 

Responsabilităţile  principale ale APM Caraș-Severin sunt:

·         autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului conform competenţelor stabilite prin lege şi coordonarea procesului la nivel local;

 • verificarea îndeplinirii cerinţelor legislaţiei de mediu în actele de reglementare şi luarea măsurilor legale în cazul constatării neconformităţilor;
 • validarea, prelucrarea şi sintetizarea datelor şi informaţiile de mediu la nivel local;
 • elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru protecţia mediului;
 • elaborarea şi implementarea politicilor locale pentru protecţia mediului;
 • participarea la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare locală;
 • administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt în custodie;
 • colaborarea cu autorităţile şi instituţile publice, cu agenţii economici şi cu societatea civilă în scopul conştientizării, informării şi educării populaţiei în vederea asigurării protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • monitorizarea stadiului îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului asumate prin planurile de implementare negociate în procesul de aderarea la Uniunea Europeană;
 • elaborarea periodică a rapoartelor de sinteză privind starea factorilor de mediu;
 • evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
 • colaborarea la elaborarea şi monitorizarea planurilor locale de gestionare a deşeurilor;
 • monitorizarea activităţii de management a siturilor contaminate la nivel local;
 • participarea la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public;
 • susţinerea şi implicarea iniţiativelor societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 • asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

                                       Conducere  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin este condusă de un director executiv, numit prin decizie de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

Director executiv: Florina Doina TĂNASIE

- program audiențe: în fiecare zi de luni între orele 13.00 - 15.00

Program de funcţionare:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

Vineri: 8.00 - 14.00

Conturi:

Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin:

Cont: RO43TREZ1815032XXX001215

CF:3228748

Banca: Trezoreria Resita

Administratia Fondului pentru Mediu

Cont: RO92TREZ7065017XXX000155

CF: 14715650

Banca: Trezoreria Sector 6 Bucuresti

curs valutar

Program de lucru cu publicul :


PRIMIRI documente: luni-joi 08.00-16.30; vineri 8.00-14.00  la Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

ELIBERARE ACTE:
 08.00-16.30; vineri 8.00-14.00  la Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice:

Ianosi Mirela e-mail: mirela.ianosi[@]apmcs.anpm.ro  tel: 0255 223053 sau tel. 0751-510380

 

 

 


Vizualizaţi A.P.M. Caras-Severin pe o hartă mai mare