Serviciul Autorizari si controlul conformarii - Prezentare

IMPORTANT:

 ACEST NOU SITE ESTE IN CONSTRUCTIE

- PUTETI ACCESA AICI  VECHIUL SITE -

 

 • Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa:http://raportare.anpm.ro
 • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

 

Anunturi publice pentru acte de Reglementare:

- autorizatia de mediu

- acordul de mediu

- avizul de mediu

 

In aceasta categorie se vor prezenta informatii despre:

 

 1. Acorduri de mediu
 2. Autorizatii de mediu
 3. Autorizatii integrate de mediu
 4. Avize de mediu
 5. Obligatii de mediu

 


 
Tarife

Tarifele pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Serviciul Reglementari din Agentia de Protectie a Mediului, precum si taxele pentru fondul de mediu sunt cele prevazute de HG nr. 918/2002, HG 573/2002, Ordin 860/2002 si Ordin 340/2000 al Ministrului Mediului, si se achita la casieriei A.P.M. CS sau prin O.P. in conturile:


Tarif APM: Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin , cod fiscal 3228748 , cont RO43TREZ1815032XXX001215
Taxa fond de mediu: Trezoreria Sector 6 Bucuresti, Administratia Nationala a Fondului de Mediu,

cont RO92TREZ7065017XXX00155
Ghidul intreprinzatorului

La faza de proiectare (investitie noua) aveti nevoie de un:

Acord de mediuLa punerea in functiune a obiectivului, solicitati o:

Autorizatie de mediuPentru privatizare (sau transfer de proprietate):

Avizul de mediu pentru privatizare [pt vizualizare acdru legal, acte necesare si tarife, click pe titlu]


Atributii, responsabilitati si competente:

 • autorizeaza activitatile economice si sociale din punctul de vedere al impactului asupra mediului inconjurator;
 • ofera consultanta agentilor economici pentru autorizarea activitatii din punctul de vedere al mediului;

 • participa in cadrull:

  - Comisiei de Acorduri Unice Consiliul Judetean si primarii

  - Biroului unic din cadrul Registrului Comertului Caras-Severin

  - Comisiei judetene de analiza a documentatiilor si formularea de propuneri pentru emiterea autorizatiilor de colectare a deseurilor industriale reciclabile

  - Comisiei judetene de lucru pentru promovarea programelor cu finantare UE ;

  - Dezbaterile publice privind procedura de eliberare acorduri de mediu (EIA).

Legislatia specifica:

 • OUG 195/22.12.2005 privind protectia mediului (M.O. nr. 1196/30.12.2005)
 • Ord. MAPM nr.860/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu (M.O. nr. 52/30.01.2003)
 • Ordinul nr. 184/06.11.1997 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu.
 • Ordinul nr. 340/20.03.2000 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente (M.O. nr. 144/6.04.00).

 

 • Ord. MMGA 876 /20.12.2004 privind aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (M.O. 31/11.01.2005)
 • Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu prin planuri si programe..
 • Ord. MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului (M.O. 52/30.01.2003)
 • OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobate prin Legea 84/2006