Rapoarte privind starea mediului

Cadru legislativ

 

  • HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 - privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  • HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
  •  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;

Legislația  specifică domenilor: Biodiversitate, Biosecuritate, Calitatea aerului, DeșeuriDezvoltare durabilă, Emisii industriale, Laboratoare, Managementul riscului, Performanța mediului, Radioactivitate, Reglementări, Schimbări climatice, Sol-subsol, Substanțe chimice periculoase, Zgomot ambiant

 

Rapoarte privind starea mediului     

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin elaborează rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local

 

Publicații periodice (APM CS)

 

Rapoarte lunare  

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin    realizează rapoarte sintetice, la nivel judeţean, privind calitatea factorilor de mediu, la cererea ANPM sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional şi local.             

Rapoarte anuale

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  în vederea întocmirii  "Raportului anual privind starea mediului în Romania".