Accesul la informatia de mediu

Cadrul general

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Convenţia de la Aarhus conţine o serie de principii importante:

dreptul fiecăruia de a avea acces la informaţia de mediu deţinută de autorităţile publice (accesul la informaţia de mediu). Aceasta poate include informaţii de mediu, dar şi politice şi măsuri întreprinse de autorităţi, informaţii referitoare la sănătatea şi siguranţa publică, în măsura în care acestea pot fi afectate de starea mediului. Cetăţenii au dreptul să primească informaţiile în timp de o lună de la formularea solicitării, fără a fi nevoiţi să-şi motiveze cererea. În plus, potrivit Convenţiei, autorităţile publice au obligaţia să disemineze informaţia de mediu pe care o deţin;
dreptul de a participa la luarea deciziilor încă din stadiul incipient al dezbaterilor. Autorităţile publice trebuie să permită cetăţenilor şi organizaţiilor de mediu să-şi exprime opinia cu privire la proiectele care afectează mediul sau la planurile şi programele referitoare la mediu; autorităţile publice vor ţine seama de aceste comentarii în procesul luării deciziilor şi vor furniza informaţii asupra deciziei finale (participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu);
dreptul de a contesta în justiţie deciziile publice care au fost luate fără respectarea drepturilor menţionate mai sus sau fără respectarea legilor cu privire la mediu în general (accesul în justiţie).

Autorităţile publice au obligaţia de a face publice informaţiile de mediu deţinute. Orice persoană care solicită anumite informaţii privind mediul are dreptul să le primească. Exercitarea acestui drept trebuie să se facă fără a se ţine cont de domiciliu, naţionalitate, cetăţenie şi fără a se cere persoanei să demonstreze că are vreun interes mediat sau specific, în a afla respectiva informaţie.

Solicitantul care se consideră lezat într-un drept al său prevăzut de această hotărâre poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, soluţionarea cererii făcându-se în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au admis acţiunile formulate potrivit legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii împotriva autorităţilor publice care deţin informaţia privind mediul.

Cadrul legislativ:
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus);
Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.


Situatie Informatia privind Mediul pentru APM Caras-Severin