Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi decizii etapa de incadrare 2022

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ- ,,LOCUINȚE’’ propus a fi amplasat în  intravilanul municipiului Caransebeș, str. Laurențiu Iancu,  județul Caraș-Severin, extras de CF nr. 42450 Caransebeș, județul Caraș-Severin, titular Ambruș Rodica, Ambruș Andreea Doriana, Gherase Ecaterina Loredana.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 06.01.2023

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând U.A.T. Reșița constituit din U.B. I Reșița”, titular MUNICIPIUL REȘIȚA, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, identificat prin extras CF 34440 Reșița, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 05.01.2023

2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: PUZ – Reglementare așezare informală – Zona Câlnic, strada Bistra – în cadrul proiectului ”N-am acte, nu exist - Model inovativ de intervenție participativă în așezări informale”, titular MUNICIPIUL REȘIȚA, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, sat Câlnic, strada Bistra, identificat prin extras de CF nr. 34911 Reșița, 47213 Reșița, 47194 Reșița, 41919 Reșița, 35671 Reșița, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 21.12.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul ,,ELABORARE PUZ – ZONĂ TURISM, AGREMENT ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTAREpropus a fi amplasat  extravilanul comunei Pojejena, sat Divici,  județul Caraș-Severin, extrase de CF nr. 34564, nr. 38210 Pojejena, județul Caraș-Severin, titular TRAIANOVICI DAIANA-CAIA, TRAIANOVICI JASMIN-DANIEL, STOISAVLEVICI PETAR-MARCO.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.                     

Data afișării anunțului pe site: 21.12.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ- ,,CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CU ANEXE AFERENTE’’ propus a fi amplasat în  extravilanul Municipiului Caransebeș, str.  Vârful Gugu, CF. nr. 42487, județul Caraș-Severin, titular: S.C. TMD FRICTION ROMANIA S.R.L..

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 15.12.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ- ,,LOCUINȚE – STR. GODEANU’’ propus a fi amplasat în   intravilanul/extravilanul municipiului Caransebeș, str. Godeanu,  județul Caraș-Severin, extras de CF nr. 44326 Caransebeș, județul Caraș-Severin, titular SZLADEK IOAN FRANCISC, SZLADEK WILHELM, BOGDAN CHRISTINA MARIA

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 14.12.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecvată pentru planuri şi programe

 

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ – Zonă mixtă: parcare pentru autocamioane, centru SPA, sală sport, motel, hotel, spălătorie auto, vulcanizare și împrejmuire teren”, titular MARVA Agenție Imobiliară S.R.L. , amplasat în municipiul Caransebeș, str. Muntele Mic, jud. Caraş-Severin, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 18.10.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru  ” Elaborare PUZ -  extindere zonă de locuințe”     propus a fi amplasat în  Municipiul Caransebeș extravilan strada Teiușului, CF nr. 41699 Caransebeș, CF nr. 43095 Caransebeș ,judeţul Caraş-Severin şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afişării anunţului pe site: 26.09.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru  ”Planul Urbanistic Zonal – Extindere intravilan, construire locuință unifamilială și anexe” propus a fi realizat în comuna Carașova, satul Iabalcea,  CF 32655 Carașova, nr. cad.  32655  judeţul Caraş-Severin şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afişării anunţului pe site: 16.09.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Timișoara - U.P. II Timișoara”titular Municipiul Timișoara, propus a fi amplasat majoritate pe teritoriul judeţului Caraş-Severin – U.P. I Tincova, provenind din cadrul fostului Ocol Silvic Experimental Caransebeș și județului Timiș – U.P. V Valea Mare, provenind din cadrul fostului Ocol Silvic Ana Lugojana, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 07.09.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare” conf. pr. nr. 394/2019 elaborat de BIA Dan Cincu, loc. Brebu, jud. Caraș-Severin, titular Consiliul Local al comunei Brebu, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 05.09.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare” conf. pr. nr. 393/2019 elaborat de BIA Dan Cincu, loc. Brebu, jud. Caraș-Severin, titular Consiliul Local al comunei Brebu, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 05.09.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI REŞIŢA 2022-2030”, titular: Consiliul Local Reșița, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 02.09.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL, titular al Planului Urbanistic de Detaliu - Hală depozitare și Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în calitate de autoritate competentă de mediu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu: planul menționat nu se supune evaluării de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

     Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0900 – 1530/1300, precum şi la următoarea adresă de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/decizii-etapa-de-incadrare1 .

     Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.

Afișat la data de: 22.08.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Orașul Moldova Nouă, titular al planului Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Moldova Nouă și Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în calitate de autoritate competentă de mediu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu: planul menționat nu se supune evaluării de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

     Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0900 – 1530/1300, precum şi la următoarea adresă de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/decizii-etapa-de-incadrare1 .

     Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.

Afișat la data de: 13.07.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ-,,EXTINDERE ZONĂ LOCUINȚE – CARTIER RACOVIȚA’’ propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Caransebeș, str. C.A. Rosetti - prelungire, județul Caraș-Severin, Extrase CF nr. 42710, 42559, 40193, 40168, 42330  Caransebeș, titular: Lungu – Heler Alin, Bob Aron și soția Bob Adriana-Laura, Lazaroni Dorin Ioan și soția Lazaroni Ionela Evuța, Neiconi Constantin și Carmen, nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 11.05.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ- ,,EXTINDERE ZONĂ LOCUINȚE FAMILIALE – STR. CIPRIAN PORUMBESCU’’ propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Caransebeș, str. Ciprian Porumbescu-prelungire, județul Caraș-Severin, Extras CF nr. 43688 Caransebeș, titular: Gherga Ioan, nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 11.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ – Hala Minda-Spațiu multifuncțional dedicat industriilor creative, titular MUNICIPIUL REȘIȚA, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, identificat prin extras CF 34440 Reșița, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 02.05.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu a planului ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Ticvaniu Mare”, județul Caraș-Severin, UP I Ticvaniu Mare, titular Comuna Ticvaniu Mare. Planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

                      Data afișării anunțului pe site: 28.04.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ- ,,EXTINDERE ZONĂ DE LOCUINȚE-CARTIER RACOVIȚA’’ propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Caransebeș, str. D.A. Sturdza, județul Caraș-Severin, Extras CF nr. 42128 Caransebeș, titular: TODOR DANIEL și soția TODOR TABITA MARIA, nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.
     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni, joi / vineri, între orele 09:00 – 16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 18.04.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, PUZ Mociur – ,,Funcțiune mixtă Cvartal 2 - zonă pentru funcțiuni comerciale, administrative, rezidențiale, turism și agrement’’, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, str. Mociur, extrase CF nr. 43861, 43010, 45264, 45140, 44149, 30979, 34493, 31011, 31024, 45141, 31018, 31007, 31023, 31016, 30995, 31014, 31030, 31002, 31470, 42794, 45191, 45255, 45190, 38060, 43805 Reșița, județul Caraș-Severin, titular Ceetrus România S.R.L., nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.
   Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi / vineri, între orele 09:00 – 16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 31.03.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, PUZ Mociur –,,Funcțiune mixtă Cvartal 1 - zonă pentru funcțiuni comerciale; administrative; de logistică; rezidențiale și culturale’’, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, str. Mociur, extrase CF nr. 31474, 31026, 45140, 31025, 30435, 43861, 43010, 45264, 45141, 44149, 30979, 34493, 31011, 31024, 33080, nr. 45259, 44984, 41970, 44113 Reșița, județul Caraș-Severin, titular Ceetrus România S.R.L., nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.
   Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi / vineri, între orele 09:00 – 16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 31.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

 

   Agenția pentru Protecția Mediului caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu, pentru ”Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Rusca Montană, Direcția Silvică Caraș-Severin”: necesită evaluare adecvată și evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi între orele  0800 -1630 şi vineri între orele 0800 -1400 , precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.04.2022.

Data afișării pe site: 31.03.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu a planului ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Buchin”, județul Caraș-Severin, UP I Buchin, titular COMUNA Buchin. Planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni, joi / vineri, între orele 09:00 – 16:30 / 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 30.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „Amenajamentul silvic al U.P. I Caransebeș”, titular Municipiul Caransebeș, propus a fi amplasat majoritate pe teritoriul administrativ al  Municipiului Caransebeș, părți din suprafață se regăsesc pe teritoriul U.A.T. Copăcele, U.A.T. Păltiniș și U.A.T. Buchin, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 30.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ - Locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter”, titular RUSTEMAJ NAIM, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, strada Libertății, nr. 17 jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 29.03.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu a planului ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Ramna”, județul Caraș-Severin, UP I Ramna, titular COMUNA RAMNA. Planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
   Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 09:00 – 16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.


Data afișării anunțului pe site: 29.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecvată pentru planuri şi programe

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ Spațiu Administrativ cu grupuri sanitare, spălătorie auto, parcare și împrejmuire teren”titular MUSTETA IOANA ȘI SOTUL MUSTETA PANTELIMON, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. DN 6, nr. cad. 43031,, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 08.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru  ”STRATEGIA SMART CITY PENTRU MUNICIPIUL REȘIȚA ORIZONT 2027” propus a fi realizat în mun Reșița, jud. Caraș-Severin şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afişării anunţului pe site: 07.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecvată pentru planuri şi programe

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „PUZ-Construire spațiu comercial în regim de înălțime P, depozit marfă, amenajare incintă, locuri de parcare și accese, împrejmuire, racorduri la utilități existente, amplasare reclame luminoase pe fațade”, titular S.C. PARABOMIR S.R.L, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Carașova, localitatea Carașova, teren inscris în CF 30718 Carașova, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 03.03.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu


   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu a planului ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Lupac”, județul Caraș-Severin, UP I Lupac, titular COMUNA LUPAC.

   Planul urmează să fie supus adoptării cu aviz de mediu. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni, joi/ vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 02.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în calitate de autoritate competentă de mediu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecavată pentru Planul de Management al Parcului Natural Porțile de Fier titular RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Porțile de Fier: planul menționat nu se supune evaluării de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

   Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/decizii-etapa-de-incadrare1 .

   Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ (Jurnalul Național - 01.03.2022).

Postat la data de: 01.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Reșița și al Zonei Metropolitane”, titular Primăria Municipiului Reșița, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 28.02.2022

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru planul Elaborare Plan Urbanistic Zonal Zona Vicol, intravilan Băile Herculane, UTR 3, 2, 5, intravilan Băile Herculane, UTR 3, 2, 5, jud. Caraș-Severin, titular: Primăria Băile Herculane şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.02.2022.

Data afişării anunţului pe site: 01.02.2022

 

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu,  ,,AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI  FORESTIER  PROPRIETATE  PRIVATĂ  APARȚINÂND COMUNEI  DOMAȘNEA ”, propus a fi amplasat în comuna Domașnea, județul Caraș-Severin, titular comuna Domasnea, nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 0900 – 1630/1400, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea în presă.

Data afișării anunțului pe site: 18.01.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecvată pentru planuri şi programe

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: Planului Urbanistic Zonal – Construire locuințe de vacanță”, titular ELIAS CAPITAL SRL, propus a fi amplasat în extravilanul comuneia Zăvoi, localitatea Poiana Mărului, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 10 zile de la data publicării anunțului.

Data afişării anunţului pe site: 11.01.2022


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului