Planul judetean de gestiune a deseurilor Caras-Severin 2006 - 2013

Deschiderea sesiunii de raportare în Sistemul Integrat de Mediu a statisticii deșeurilor pentru anul 2016

ANUNȚ

Deschiderea sesiunii de raportare în Sistemul Integrat de Mediu a statisticii deșeurilor pentru anul 2016 - SIM SD Chestionarele: PRODDES, TRAT, MUN, NĂMOL, COLECTARE/TRATARE

APM Caraș-Severin notifică  operatorii economici generatori, colectori, comercianți, precum și pe cei care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, că pot raporta online în SIM accesând  https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public/ subdomeniul Statistica Deșeurilor  în chestionarele corespunzătoare activității desfășurate.

 

Pentru clarificări vă puteți adresa APM Caraș-Severin la tel.: 0255/223053, 0255/231526 și e-mail deșeuri@apmcs.anpm.ro.

Ghid înregistrare în Sistemul Integrat de Mediu

Ghid pentru resetarea parolei

Ghid de Utilizare a sistemului SIM.Deseuri.Statistica Deseurilor.Public

Chestionare deșeuri 2016

 


Cadrul general

Nou !

 

 


 

 

 

Tabel cu societatile autorizate sa desfasoare activităti de colectare, tratare si recuperare deseuri metalice

Chestionare PRODDES, MUN, COLECTARE-TRATARE, NAMOL, TRAT pentru anul 2012.

Tabel cu societătile autorizate sa desfăsoare activităti de colectareCADRUL GENERAL:

 

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsolîşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

1. Domeniul Deşeuri

2. Domeniul Substanţe Chimice Periculoase

3. Domeniul Sol şi Subsol

 

1. Domeniul Deşeuri

Atribuţii specifice:

a) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean;

b) înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean;

c) elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor;

d) asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;

e) asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;

f) asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;

g) participă la controale tematice, la solicitarea GNM;

h) asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor;

i) participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor;

j) colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor; k) aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României;

l) emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi &ˆn special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

m) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB;

n) identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora;

o) colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:

- generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale

- deşeuri de ambalaje

- deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ? vehicule scoase din uz (VSU)

- deşeurilor de baterii şi acumulatori

- echipamente cu PCB / PCT

- uleiuri uzate

-nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

-depozitarea deşeurilor

- incinerarea deşeurilor

- transportul deşeurilor pe teritoriul României

/strong

ˆ