Biodiversitate

Atribuții specifice ale Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu în domeniul Biodiversitate

 

 •  Implementează legislaţia din domeniul conservării naturii, biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor sale;
 • Atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;
 • Asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;
 • Monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
 • Elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
 • Îndeplinește atribuții referitoare  la managementul  ariilor naturale protejate pe baza delegarii de competență din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 • Derulează împreună cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Analizează documentaţii tehnice în vederea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri comunitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1828/2006;
 • Analizează informațiile GIS privind planuri/proiecte/activități în raport cu ariile naturale protejate;
 • Contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar;
 • Realizează şi gestionează baza de date privind reţeaua de arii naturale protejate;
 • Elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
 • Emite autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică în conformitate cu prevederile legislației specifice;
 • Asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia şi conservarea capitalului natural la nivel local.