Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, actualizata 27 decembrie 2021

ANUNT IMPORTANT!

     Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

LCP+Inventare Locale Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice COV

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

ANUNT IMPORTANT!

Urmare a instituirii stării de alertă pe teritoriul României prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în raport cu procedurile de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, a adresei ANPM 1/2651/VT/28.05.2020, vă comunicăm următoarele:ANUNȚ IMPORTANT!

     Activitatea cu publicul se suspendă până până la o dată ce va fi comunicată, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon sau email.

     Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

   Reșița, strada Petru Maior, numărul 73, județul Caraș-Severin, Cod 320111

   E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel.: 0255.223.053; Fax: 0255.226.729

► Important! MĂSURI MINIME PENTRU PREVENIREA CORONAVIRUSULUI

► Important! HOTĂRÎRI ALE C.J.S.U. Caras-Severin

2021

HCJSU 35-36 ; HCJSU 37-39 ; HCJSU 40-42 ; HCJSU 43-44; HCJSU 45-47HCJSU 48-50; HCJSU 51; HCJSU 52;55;56; HCJSU 57;58;59; HCJSU 60; HCJSU 61, 62, 63; HCJSU 64-65; HCJSU 1, 2 2021; HCJSU 6/2021; HCJSU 7, 8, 9 / 2021; HCJSU 11, 12/2021; HCJSU 14, 15, 16/2021; HCJSU 17/2021; HCJSU 18, 19/2021; HCJSU 21/2021; HCJSU 22/2021; HCJSU 23, 24, 25, 26/2021; HCJSU 27/2021; HCJSU 29/2021; HCJSU 32/2021; HCJSU 33, 34/2021; HCJSU 35/2021; HCJSU 37, 38/2021; HCJSU 39/2021; HCJSU 40/2021; HCJSU 44/2021; HCJSU 45/2021; HCJSU 47/2021; HCJSU 48/2021; HCJSU 49/2021; HCJSU 50/2021; HCJSU 51/2021; HCJSU 54/2021; HCJSU 58/2021; HCJSU 59/2021; HCJSU 60/2021; HCJSU 61/2021; HCJSU 62/2021; HCJSU 65/2021; HCJSU 66/2021; HCJSU 67/2021; HCJSU 68/2021; HCJSU 69/2021; HCJSU 70/2021; HCJSU 71/2021; HCJSU 74/2021; HCJSU 75/2021; HCJSU 76/2021; HCJSU 77/2021; HCJSU 78/2021; HCJSU 79/2021; HCJSU 80/2021; HCJSU 81/2021; HCJSU 82/2021; HCJSU 83/2021; HCJSU 85/2021; HCJSU 86/2021; HCJSU 87, 88, 89/2021; HCJSU 90/2021; HCJSU 91/2021; HCJSU 92, 93/2021; HCJSU 94/2021; HCJSU 98, 99, 100/2021; HCJSU 103, 104/2021; HCJSU 105/2021; HCJSU 106, 107/2021; HCJSU 109, 110, 111/2021; HCJSU 112, 113, 114/2021; HCJSU 115, 116, 117/2021; HCJSU 118/2021; HCJSU 119/2021; HCJSU 130, 131/2021; HCJSU 132, 133, 134/2021; HCJSU 135, 136/2021; HCJSU 137/2021; HCJSU 138, 139/2021; HCJSU 142, 143/2021; HCJSU 144/2021; HCJSU 147/2021; HCJSU 148/2021; HCJSU 150/2021

2022

HCJSU 1/2022; HCJSU 3/2022; HCJSU 4/2022; HCJSU 5/2022; HCJSU 6/2022; HCJSU 7/2022; HCJSU 8/2022

enlightenedAVERTIZARII / ATENTIONARI METEOROLOGICE ȘI HIDROLOGICE

Avertizare meteo: 16.07.2021 - 17.07.2021

Avertizare meteo: 19.07.2021 - 21.07.2021

Actualizare avertizare meteo: 20.07.2021 - 21.07.2021

Avertizare hidrologica: 20.07.2021 - 22.07.2021

Actualizare avertizare meteo: 29.07.2021 - 01.08.2021

Informare meteorologica: 05.08.2021 - 07.08.2021

Avertizare meteorologica si hidrologica 05.08.2021 - 06.08.2021

Avertizare meteorologica 10.08.2021 - 11.08.2021

Avertizare meteorologica 16.08.2021 - 18.08.2021

Avertizare/atentionare meteorologica 24.08.2021 - 26.08.2021

Informare/atentionare meteorologica: 23.12.2021 - 26.12.2021

Avertizare hidrologica: 28.12.2021 - 29.12.2021

 

ANUNȚ

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (APM Caraș-Severin) informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

     Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

     Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Caraș-Severin viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

- cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

- raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Caraș-Severin rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;

·        declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

- dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

     Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Caraș-Severin se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

     Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA Autorizației de Mediu /Autorizației Integrate de Mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus!

- Ordinul nr.1150 din 27.05.2020

- Procedura de aplicare a Ordinului nr.1150/27.05.2020

- Cerere viză anuală conform Ordinului 1150/27.05.2020

- Declarație pe proprie răspundere conform Ordinului 1150/27.05.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, vă informează că începând cu data de 12.03.2020 nu se vor mai putea efectua plăți în numerar prin casieria proprie. Tarifele corespunzătoare diferitelor lucrări şi servicii prestate de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin vor putea fi achitate prin ordin de plată bancar sau în numerar la Trezoreria Reșița din strada Valea Domanului, numărul 2, Reșița, județul Caraș-Severin.

Date bancare:

Beneficiar: Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin

Cont: RO43TREZ1815032XXX001215

Cod fiscal: 3228748

Banca: Trezoreria Reșița

 

  • Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa:http://raportare.anpm.ro
  • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

  •  

 

Anunturi publice pentru acte de Reglementare:

- autorizatia de mediu

- acordul de mediu

- avizul de mediu

depuneri-ridicari documentatii

Biroul relatii cu publicul

Luni-Joi intre orele 9.00-15.00

Vineri intre orele 9.00-13.00

biroul este situat la etajul 1 in holul principal de intrare

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici formularul online de inregistrare a cererilor pentru obtinerea conturilor de acces in Sistemul Integrat de Mediu (formularul online, disponibil in portal, va fi referit in continuare „eFORM") alaturi de ghidul de utilizare a formularului online de inregistrare a cererilor. Contul de acces, reprezentand combinatia unica de utilizator si parola, va fi asociat unui singur punct de lucru al operatorilor economic si va permite raportarea in format electronic a tuturor obligatiilor de mediu in conformitate cu prevederile Ordinului 3299/2012.

Formularul online de inregistrare poate fi accesat la adresa: http://raportare.anpm.ro , sectiunea "Inregistrare" iar procedura de inregistrare este simpla, similara cu cea de creare a unui cont de mail la Yahoo, Gmail.

 

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin îndeplineşte atribuţiile  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.

 

 

 

 

Site Meter

 


Vizualizaţi A.P.M. Caras-Severin pe o hartă mai mare