Asset Publisher Asset Publisher

Anunturi depunere 2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - SC Help Trans SRL Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - PFA Martalogu...

Documentații tehnice 2021

Memoriu de prezentare-PFA Martalogu Traila - Creare facilitati de cazare Memoriu de prezentare-SC Phoenix Imp SRL - Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul Dalbo-2 ...

homepage

                    Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2021

SC Setra SRL - Extractia pietrisului si a nisipului SC Korn-Comert SRL - Activitati in ferme mixte SC Compact Trust SRL - Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto) ...

Anunturi etapa de incadrare 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Uniunea Croatilor din Romania Anunț public privind decizia etapei de încadrare - PARTENERIAT COMUNA BREBU, COMUNA PĂLTINIȘ Anunț...

Proiecte decizii incadrare 2021

Decizia etapei de incadrare proiect-Parteneriat Comuna Brebu, Comuna Paltinis, Judetul Caras-Severin - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Brebu (loc....

Studii evaluare adecvată 2021

Studiul de Evaluare Adecvata a Amenajamentului  Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Comunei Toplet si persoanelor fizice: Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia si...

Anunturi emitere acorduri 2021

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  SPEED PROD SRL Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  Nice Day Bles SRL ...

Anunturi dezbateri publice 2021

Anunţ public privind dezbaterea publică - SC Setra SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  EMILIANO-VEST SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  SPEED...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2021

Raport la studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul-  Deschiderea exploatării de balastieră și excavare agregate minerale-în perimetrul temporar de exploatare JUPA II...

Documentatii procedura autorizare

SC BERZOVIA FARM SRL București - Formular de solicitare pentru revizuire autorizație IPPC SC BERZOVIA FARM SRL București - Raport de amplasament pentru "Ferma pentru...

Proiecte decizii incadrare revizuite 2021

Decizia Etapei de Încadrare Proiect Revizuită-Municipiul Resita prin Primar Popa Ioan - Platforme/stații-terminal intermodal local în zona Muncitoresc, ca nod de mobilitate urbană...
Back

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole