Asset Publisher Asset Publisher

Anunturi depunere 2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - SC Help Trans SRL Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - PFA Martalogu...

Documentații tehnice 2021

Memoriu de prezentare-PFA Martalogu Traila - Creare facilitati de cazare Memoriu de prezentare-SC Phoenix Imp SRL - Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul Dalbo-2 ...

homepage

                    Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2021

SC Setra SRL - Extractia pietrisului si a nisipului SC Korn-Comert SRL - Activitati in ferme mixte SC Compact Trust SRL - Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto) ...

Anunturi etapa de incadrare 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Uniunea Croatilor din Romania Anunț public privind decizia etapei de încadrare - PARTENERIAT COMUNA BREBU, COMUNA PĂLTINIȘ Anunț...

Proiecte decizii incadrare 2021

Decizia etapei de incadrare proiect-Parteneriat Comuna Brebu, Comuna Paltinis, Judetul Caras-Severin - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Brebu (loc....

Studii evaluare adecvată 2021

Studiul de Evaluare Adecvata a Amenajamentului  Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Comunei Toplet si persoanelor fizice: Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia si...

Anunturi emitere acorduri 2021

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  SPEED PROD SRL Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  Nice Day Bles SRL ...

Anunturi dezbateri publice 2021

Anunţ public privind dezbaterea publică - SC Setra SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  EMILIANO-VEST SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  SPEED...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2021

Raport la studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul-  Deschiderea exploatării de balastieră și excavare agregate minerale-în perimetrul temporar de exploatare JUPA II...

Documentatii procedura autorizare

SC BERZOVIA FARM SRL București - Formular de solicitare pentru revizuire autorizație IPPC SC BERZOVIA FARM SRL București - Raport de amplasament pentru "Ferma pentru...

Proiecte decizii incadrare revizuite 2021

Decizia Etapei de Încadrare Proiect Revizuită-Municipiul Resita prin Primar Popa Ioan - Platforme/stații-terminal intermodal local în zona Muncitoresc, ca nod de mobilitate urbană...
Back

Actiunea: Let’s Do It Romania!

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o singură zi  în data de 25 septembrie, acţiune la care Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sînt parteneri principali şi implicaţi în mod direct prin agenţiile de Mediu regionale şi judeţene.

Aşa cum au fost organizate acţiunea din Estonia (ţara de origine a iniţiativei) în 2008 şi cele din Letonia şi Lituania în 2009, acţiunea din România presupune implicarea cetăţenilor, a autorităţilor locale, a firmelor private, a operatorilor de salubritate, a persoanelor publice şi a mass media pentru a mobiliza populaţia să iasă în ziua stabilită şi să cureţe deşeurile din locaţiile cartate.

Acţiunea de curăţenie în toată ţara într-o singură zi, sub denumirea Let’s do it, Romania!, deschide o premieră naţională, prin faptul că este cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, avînd la bază spiritul voluntariatului. Prin urmare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a decis să se implice activ la acest eveniment, o echipă de reprezentanţi ai instituţiei participând în calitate de voluntari în cadrul campaniei şi vor aduna în data de 25 septembrie gunoaiele aruncate în trei refugii stradale de pe DN58 (Reşiţa-Caransebeş) în zona localităţilor Brebu – Cornuţel Banat.