Asset Publisher Asset Publisher

Documentații tehnice 2023

Memoriu de prezentare-Comuna Armeniș - Modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Armeniș, localitatea Armeniș și Feneș județul Caraș-Severin Memoriu de prezentare-Comuna Copacele -...

Anunturi depunere 2023

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii...

Calitate aer noiembrie 2023

01 noiembrie 2023      11 noiembrie 2023      21 noiembrie 2023 02 noiembrie 2023      12 noiembrie 2023...

Anunturi dezbateri publice 2023

Anunț public privind dezbaterea publică Bisalta SRL - Parc eolian Ciuchici Anunț public privind dezbaterea publică      Autoritatea competentă pentru protecția...

Anunturi etapa de incadrare 2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare        Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei...

Proiecte decizii incadrare 2023

Decizie etapa de incadrare-proiect-Comuna Vrani - Extindere alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare, localitățile Vrani și Ciortea, comuna Vrani, județul Caraș - Severin ...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2023

Raport de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Parc Eolian Ciuchici” - Bisalta SRL Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul-"Amenajare albie pârâu Armeniș...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2023

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu Regia Nationala a Padurilor-Romsilva-Directia Silvica Caras-Severin - Amenajamentul Silvic al Ocolului...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2023

Help Trans SRL - Extractia pietrisului si nisipului; Extractia argilei si caolinului (organizare santier Racasdia) Serviciul Public "Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului...

Documentatii depuse 2023

Plan de Management Integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al Siturilor Natura 2000 ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei-(fără zona de suprapunere cu...

homepage

                      Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul...

Proiecte decizii incadrare 2023

Decizie etapa de incadrare-proiect-Municipiul Caransebeș - Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Caransebeș Decizie etapa de incadrare-proiect-Sunpro Green Energy SRL -...

Starea mediului in judetul Caras-Severin - rapoarte lunare

Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna octombrie 2023 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna septembrie 2023 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna august...

Indrumare 2023

Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa-Amenajare albie parau Armenis in localitatea Sat Batran, comuna Armenis, judetul Caras-Severin - Administratia Nationala Apele...

Proiecte acorduri de mediu 2023

Proiect acord de mediu - HOLTZBAU ELEMENTE SRL - Exploatarea agregatelor minerale (nisipuri si pietrisuri) in perimetrul temporar de eploatare Sebes Terasa Proiect acord de mediu - MAXAGRO...

Anunturi emitere acorduri 2023

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a...

Calitate aer octombrie 2023

01 octombrie 2023       11 octombrie 2023       21 octombrie 2023      31 octombrie 2023 02 octombrie 2023    ...

Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului